Szakmai partnerünkkel, az EHS Global Mérnökiroda Kft-vel együttműködve az ország egész területén vállaljuk munkahelyi tűzvédelmi oktatások megtartását, valamint tűzvédelmi szakvizsgák teljes körű szervezését és lebonyolítását.

Vállalkozásunk célja, hogy minket választva az elképzeléseinek és a munkavállalóinak legjobban megfelelő képzést választhassa, figyelemmel a munkavégzés folyamatosságának biztosíthatóságára és a minimális munkaidő kiesésre is.

 

A tűzvédelmi szakvizsgák jogszabályi háttere

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló, jelenleg hatályos 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete szerint jelenleg az alábbi témakörökben szervezünk és bonyolítunk le tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamot és tűzvédelmi szakvizsgáztatást:

1.   Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2.   Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg

      tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás

      körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3.   Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4.   Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

5.   Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6.   Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

 

Választható oktatási formák

1.    Alapképzés (felkészítő tanfolyam):

a fenti foglalkozási ágak mindegyikére külön-külön kidolgozott oktatási anyag alapján az engedélyezett, meghatározott óraszámban bonyolítjuk le a képzést. Ez foglalkozási ágaktól függően legalább 1 vagy 2 teljes napot (minimum 8 óra) vesz igénybe. Az elméleti oktatási nap(ok) és a vizsganap közötti felkészülési napok számát a munkáltatóval egyeztetjük.

A tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzőknek - a többi szakvizsgától eltérően - külön 6 óra, írásbanigazolt gyakorlat megszerzése szükséges a vizsga megkezdéséig. Az igazolást a szakvizsga dokumentációjához csatoljuk.

2.    Alapképzés távoktatás formájában:

ez esetben a vizsgára felkészülés egyénileg történik, a felkészülést segítő, foglalkozási áganként külön-külön kidolgozott oktatási anyagot, jegyzetet - a szakvizsga időpontja előtt legalább egy héttel - a szakvizsgára jelentkező személyek, illetve a gazdálkodó szervezetek részére megküldjük.

A vizsgázókat (munkavállalókat) egy alkalommal, a vizsga napjánkell kivenni a munkából, amikor az alapképzéshez képest rövidebb időt, óraszámot jelent a felkészítés. A felkészítésre és a vizsgára a távoktatási módszer szerint, az előre kiadott jegyzetek alapján, ugyanazon anapon kerül sor. A felkészülési idő alatt konzultációt biztosítunk.

A nem egyénileg jelentkező vizsgázók (gazdálkodó szervezetek) részére az előzetes személyes egyeztetések során rögzítjük a felkészítést segítő oktatási anyagok eljuttatási, átadási módját.

3.    Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés):

a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével, amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

4.    Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában:

a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő távoktatásos képzés elvégzésével, amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

Ezekben az esetekben a vizsgázás felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül lehetséges. Az oktatási és felkészülési segédanyagot minden oktatási formához biztosítjuk!

 

Tanfolyamaink, oktatási formáik és időtartamuk

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés szervezett előadások keretei között megtartandó oktatási óraszámok:

1.   Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

2.   Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg

      tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy

      szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

3.   Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 3 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

4.   Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

5.   Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 16 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

-        alapképzés távoktatás formájában: 6 óra elmélet, 6 óra gyakorlat

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 6 óra elmélet, 2 óra gyakorlat

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat

6.   Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 17 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 6 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 6 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 10 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 5 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 5 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 16 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 6 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 8 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 10 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 5 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 5 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 3 óra

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők

-        alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra

-        alapképzés távoktatás formájában: 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 4 óra

-        ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra

 
A tűzvédelmi szakvizsga képzéseink pontos helyét, gyakoriságát, kezdési időpontját a vizsgaidőpontok és a jelentkezők száma határozza meg.

A céges illetve a kihelyezett tanfolyamaink ügymenete, a tanfolyam kezdési időpontja egyes esetekben az itt leírt általános ismertetőben meghatározottaktól a hatályos jogszabályi előírásokat figyelembe véve eltérhet.

A jelentkezők döntik el, hogy alapképzés keretében vagy távoktatási formában kívánnak e részt venni a felkészítésen. A távoktatást jellemzően azok választják, akiknek hosszabb időre probléma a munkavállalót elengedni. Az alapképzés részletesebb, időben hosszabb képzést jelent, a tananyag elsajátítását a tanuló és az oktató közötti személyes kapcsolat is segíti.

Tapasztalataink szerint a vállalkozások, a gazdálkodó szervezetek, valamint az oktatásszervezők közötti pozitív együttműködés nagyban elősegíti a tűzvédelmi szakvizsgára beiskolázott személyek vizsgára történő sikeres felkészülését függetlenül a választott képzési formától.

 

Amit a vizsgáról tudni érdemes

A tűzvédelmi szakvizsga elméleti írásbeli és azt követő szóbeli részből tevődik össze, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga ebben az esetben sikeresnek minősül.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított 5 évig érvényes.

 

FIGYELEM!

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a fenti tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. Ha a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik, a tűzvédelmi bírság összege legkisebb mértéke 50 000, legnagyobb mértéke 500.000 Ft!

A tűzvédelmi szakvizsga megújítása 5 évenként kötelező!

Az ország egész területén igény szerint vállalunk cégekhez kihelyezetten szakvizsga szervezést és lebonyolítást!

 

Tűzvédelmi szakvizsga tanfolyami és vizsgadíjaink

A tanfolyam és vizsga díja az egyes foglalkozási ágak függvényében változhat, cégekhez kihelyezett képzés esetén egyedi kalkulációt készítünk.

Vizsgadíjainkról és a lehetséges kedvezményeinkről érdeklődjön elérhetőségeinken.

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését szakmai partnerünkkel együttműködve!

 

Szakmai partnerünk:

EHS Global Mérnökiroda Kft.

Boda Zoltán ügyvezető

2535 Mogyorósbánya, Fő utca 28.

Telefon: +36 70 334 9835

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.ehsglobal.hu

 

 

 

Go to top