Magyarországon a tűzvédelmi szabályozás fő irányvonalát a Tűzvédelmi Törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat adja.

Mint minden munkáltatónak, így Önnek is kötelessége, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek, szakember segítségével eleget tegyen.

 

Vállalkozásunk – a hatályos tűzvédelmi előírások alapján – az alábbi szolgáltatásokat végzi:

-         Tűzvédelmi Szabályzat készítését;

-         Tűzriadó Terv készítését;

-         kockázati osztályba sorolás elkészítését;

-         tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozását, az oktatás lebonyolítását munkába álláskor és meghatározott időnként;

-         tűzoltó készülékek beszerzését;

-         tűzoltási gyakorlat (tálcatűz oltása poroltó készülékkel) megtartása;

-         tűzvédelmi ellenőrzések megtartását;

-         hatósági ellenőrzésen való közreműködést;

-         hatóságok előtti képviselet biztosítását;

-         tűzvédelemhez kapcsolódó táblák biztosítását, igény esetén azok kihelyezését;

-         társasházakra vonatkozó dokumentációk elkészítését;

-         tűzvédelmi tanácsadást.

 

Vállalkozásunk segítségével:

-         biztosítható a jogszabályi védettség,

-         adminisztrációs költségeket takaríthat meg,

-         növelheti munkavállalói biztonságérzetét,

-         mindezek által pedig gazdasági előnyre tehet szert.

 

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk.

A tűzvédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható az Önök által végzett tevékenységeknek megfelelő, egyedi és aktuális igények szerint.

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el.

Go to top