Minden munkáltatónak törvényi kötelezettsége és egyben érdeke a munkavédelem előírásainak megvalósítása és annak betartatása.

Ha Önnek legalább egy fő munkavállalója van, akkor a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény hatálya Önre is kiterjed.

Magyarországon a munkavédelmi tevékenységet, illetve ezen területre koncentrálódó szolgáltatások nyújtását csak megfelelő végzettséggel rendelkező (munkavédelmi technikus, munkavédelmi szakember/szakmérnök) személy végezheti.

Vállalkozásunk szakemberei rendelkeznek a szükséges munkavédelmi képesítésekkel.

 

Szolgáltatásaink köre kiterjed:

-         Munkavédelmi Szabályzat készítésére;

-         Mentési Terv elkészítésére;

-         kockázatértékelések elkészítésére (általános, kémiai, biológiai);

-         egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozására;

-         Biztonsági és Egészségvédelmi Terv (BET) elkészítésében való közreműködésre;

-         biztonsági piktogramok típusának és mennyiségének meghatározására, beszerzésére;

-         munkavédelmi oktatási tematika kidolgozására, oktatás megtartására, dokumentálására munkába álláskor

           és meghatározott időnként;

-         elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezésére és lebonyolítására;

-         orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének leszabályozására;

-         veszélyes gépek üzembe helyezésére;

-         időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére;

-         munkavédelmi üzembe helyezés előkészítésére;

-         munkabalesetek kivizsgálására;

-         időszakos helyszíni bejárások megtartására, dokumentálására;

-         soron kívüli ellenőrzés elvégzésére;

-         folyamatos havi munkavédelmi szaktevékenység ellátására;

-         szakmai képviselet ellátására az eljáró hatóságok felé;

-         építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinációra.

 

2004. május elsejétől a szakfeladatok ellátására minden munkáltatónak meg kell bíznia egy – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személyt.

Vállalkozásunk segítségével:

-         biztosítható a jogszabályi védettség,

-         minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata,

-         minimálisra csökkenthető a munkahelyi balesetek által okozott munkaidő kiesés,

-         adminisztrációs költségeket takaríthat meg,

-         növelheti munkavállalói biztonságérzetét,

-         mindezek által pedig gazdasági előnyre tehet szert.

 

Szolgáltatásainkat mindig az Önök igényeire szabjuk.

A munkavédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható az Önök által végzett tevékenységeknek megfelelő, egyedi és aktuális igények szerint.

Tevékenységünket – az Önök igényei szerint – folyamatos szolgáltatás keretében, szerződés alapján, illetőleg eseti jelleggel látjuk el.

Go to top